Projekt Przygotowani do pracy - wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego

Projekt wspólfinansowany z Funduszy EuropejskichCollegium Progressus realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Przygotowani do pracy - wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego"
Celem projektu jest: Zwiększenie szans na aktywizację zawodową 70 niepracujących os w wieku mobilnym 30+ z terenu powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego i m. Nowy Sącz poprzez podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zawodowego do VI 2020r.
Wartość projektu: 1 048 429,68  PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 891 165,22 PLN

Planowane efekty:

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 27 osób
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 63 osób
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu - osób z niepełnosprawnościami (osoby, które podjęły zatrudnienie w wyniku udziału w projekcie) - 33 %
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu -osób z niskim wykształceniem (osoby, które podjęły zatrudnienie w wyniku udziału w projekcie) - 38 %
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu w wieku 50+ (osoby, które podjęły zatrudnienie w wyniku udziału w projekcie) - 33 %
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu - kobiet (osoby, które podjęły zatrudnienie w wyniku udziału w projekcie) - 39 %
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu - osób długotrwale bezrobotnych (osoby, które podjęły zatrudnienie w wyniku udziału w projekcie) - 30 %

Prowadzimy nabór do projektu w sposób ciągły.

REKRUTACJA DO PROJEKTU "Przygotowani do pracy - wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego" Czytaj więcej...


REGULAMIN PROJEKTU określający zasady uczestnictwa do projektu, a w szczególności:
1) warunki uczestnictwa w Projekcie,
2) rekrutację i przyjmowanie zgłoszeń,
3) kwalifikację uczestników do udziału w Projekcie,
4) zakres oferowanego wsparcia w ramach Projektu,
5) korzystanie z poszczególnych form wsparcia w ramach Projektu,
6) obowiązki Indywidualnego Doradcy Klienta, Pośrednika pracy,
7) prawa i obowiązki uczestników,
8) rezygnacja z udziału w projekcie,
9) postanowienia końcowe.

Zapoznaj się z Regulaminem projektu.